Kraiburg Pure

Rubber compounds voor het gebruik in drinkwatertoepassingen.

De in 2011 door het Umweltbundesamt (UBA), het Duitse federale milieuagentschap gepubliceerde elastomeerrichtlijn, bepaalt welke ingrediënten kunnen worden gebruikt voor de productie van elastomeren in overeenstemming met de principes van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). De overgangsperiode voor de Elastomeerrichtlijn loopt af op 31/12/2021. Talrijke met zwavel gevulkaniseerde compounds die momenteel in drinkwatertoepassingen worden gebruikt, kunnen na die tijd niet meer worden gebruikt.

Voor de drinkwatermarkt bieden wij hiervoor een innovatieve en efficiënte oplossing: KRAIBURG Pure.

Deze serie EPDM-compounds voor koud- en warmwatertoepassingen bestaat niet alleen volledig uit grondstoffen die na 2021 nog mogen, maar voldoet ook volledig aan de mechanische eisen voor compounds die in drinkwatertoepassingen worden gebruikt (op basis van EN 681-1).

Sinds het op de markt is gebracht, heeft de compound-serie verschillende certificaten die bevestigen dat het geschikt is voor gebruik in de drinkwatersector (W270 of EN 16421 en UBA-ELL). 

 

ACS Goedkeuring.

De zwavelgevulkaniseerde elastomeerverbindingen, die alleen grondstoffen bevatten die na 2021 mogen worden gebruikt, hebben nu ook het Franse drinkwatercertificaat ACS (Attestation de conformité sanitaire). Het ACS-systeem werd in 1999 ontwikkeld door het Franse directoraat-generaal Gezondheid (Direction Général de la Santé).

De certificering, die sinds 2006 verplicht is, bevestigt de geschiktheid van producten die in contact komen met drinkwater en geschikt zijn voor menselijke consumptie. 

 

 

 

 

 

WRAS Certificaat.

Daarnaast worden KRAIBURG Pure-compounds ook gecertificeerd door het Britse drinkwatergoedkeuringsprogramma WRAS (Water Regulations Advisory Scheme). Hier stelt de Britse waterautoriteit eisen aan de controle van materialen op hun effect op de waterkwaliteit. Dit op basis van de Britse norm BS6920: 2000.

Goedkeuringsprocedure.

In de eerste fase worden de materialen waarvan het product is gemaakt, onderzocht op mogelijke effecten op de organoleptische (smaak, uiterlijk, geur, kleur) en chemische eigenschappen van drinkwater. Bij verdere testen worden deze geëvalueerd op hun cytotoxische reactie en het stimuleren van microbiële groei om drinkwaterverontreiniging te voorkomen. Als aan alle eisen van WRAS is voldaan, worden de certificaten afgegeven.

 

 

 

3-A Sanitair standaard.

Naast de Europese goedkeuringen voldoet de KRAIBURG Pure compound-serie ook aan de eisen volgens 3A Sanitary Standards. De gelijknamige Amerikaanse organisatie stelt hygiënestandaarden op voor machines en systemen die worden gebruikt in de zuivel-, voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie.

Deze normen omvatten onder meer eisen aan de materiaalgeschiktheid en geschiktheid voor doeleinden van rubber en op rubber lijkende materialen, bijvoorbeeld compatibiliteit met reinigings- en desinfectiemiddelen die in de machines en systemen zijn geïntegreerd en die met het product in aanraking komen.

Een van de belangrijkste vereisten van 3A Sanitary Standards is naleving van de FDA-voorschriften in overeenstemming met CFR 21 Sectie 177.2600, die de toegestane “ingrediënten” van rubber bepalen die in de voedingsindustrie mogen worden gebruikt. 

 

 

 

Kraiburg PURE.

De kleur zwart

Hardheidsbereik: 50 tot 85 Shore A

Kan worden verwerkt in compressie-, transfer- en spuitgietprocessen

Diverse Europese drinkwatercertificeringen (W270, EN 16421 en UBA-ELL)

UBA-ELL – Typetest op 2 mm testplaat

Formulering volgens FDA §177.2600 positieve lijst

Houdbaarheid vervaldatum: 120 dagen volgens DIN 7716.